Termeni si conditii

 

Termeni si conditii privind serviciul de gazduire (hosting) si servicii anexe

Prezentul document reprezinta clauzele contractuale privind serviciile de gazduire (hosting) oferite de catre societatea EXPERTONLINE S.R.L.

 

Partile contractante:

Termenii si conditiile contractuale prevazute mai jos sunt incheiate intre EXPERTONLINE S.R.L., cu sediul social in Brasov, str. Codrul Cosminului nr. 70, bloc. 410C, sc. B, ap. 9, judetul Brasov, cu punct de lucru in Brașov, str. Zizinului nr. 19, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 5, judetul Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr J08/1860/2008, avand cod unic de inregistrare 24156040, cu atribut fiscal RO, reprezentata legal prin administrator Orha Danut, denumit in continuare EXPERTONLINE, in calitate de furnizor și beneficiarul serviciilor, reprezentat prin persoane fizice si/sau juridice romane sau straine.

Furnizorul si beneficiarul serviciilor de gazduire sunt denumiti in continuare parti contractante.

 

Prezentul contract s-a incheiat prin acordul comun al partilor contractante, reprezentand legea partilor, partile care beneficiaza de serviciile de gazduire (hosting) oferite de EXPERTONLINE trebuie sa adere la termenii si conditiile contractuale prevazute mai jos. Prezentul contract reglementeaza serviciile de gazduire oferite de catre EXPERTONLINE.

 

EXPERTONLINE isi rezerva dreptul de a modifica, schimba, inlatura sau adauga la clauzele prevazute prin prezentele termeni si conditii, fara notificari sau instiintari prealabile. Indiferent de notificarile anterioare, utilizarea serviciilor de gazduire oferite de EXPERTONLINE reprezinta acordul dvs. asupra clauzelor acestora. Verificarea periodica si corectitudinea datelor furnizate de catre beneficiarul serviciilor de gazduire sunt in intregime responsabilitatea acestuia.

 

Prin contractarea serviciului de gazduire (hosting), beneficiarul serviciilor isi exprima acordul expres privind termenii si conditiile prevazute mai jos. Totodata, beneficiarul serviciilor de gazduire (hosting) prin plata serviciilor in baza facturii proforma/facturii fiscale isi exprima acordul privind clauzele contractuale de mai jos si serviciile de gazduire (hosting) oferite de EXPERTONLINE, acesta avand valoarea unui contract incheiat la distanta conform reglementarilor legale in vigoare.

 

Obiectul contractului

Obiectul contractului consta in:

– servicii de gazduire (hosting) site;

– asistenta tehnica online si/sau telefonica in cazuri exceptionale pentru utilizarea serviciilor de gazduire a siteurilor;

– inchirierea de servere;

– vanzarea de certificate SSL.

 

Pretul serviciilor si termenii de plata

 

Obiectul contractului consta in pachetul de baza de 1 GB in valoare de 100 lei, la care se adauga TVA. Depasirea pachetului de baza atrage marirea abonamentului cu 1 GB la contravaloarea de 100 lei, la care se adauga TVA. Serviciile care fac obiectul prezentului contract au caracterul unui abonament.

EXPERTONLINE va emite facturi proforme pe baza carora se va efectua plata in avans a contravalorii serviciilor pe o perioada de 1 an calendaristic.

Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea facturii proforme in termen maxim de 5 zile calendaristice de la date emiterii.

Plata efectuata nu se restituie, nici in cazul in care se renunta anticipat la serviciile de gazduire, cu exceptia situatie in care aceasta renuntare intervine in primele 30 de zile de valabilitate a contractului. Sumele returnate exclude comisioanele pe care le percepe banca.

Preturile exprimate in euro (fara TVA) se vor factura conform cursului de schimb valutar stabilit de catre Banca Nationala a Romanie din ziua emiterii facturilor proforme. Cursul de schimb valutar va fi afisat si pe factura proforma.

 

In caz de neplata EXPERTONLINE are dreptul de a intrerupe serviciul de gazduire (hosting) site fara nicio notificare prealabila. Prin suspendarea serviciului se intelege suspendarea temporara, pe o perioada de 30 de zile calendaristice, si ulterior stergerea definitva a site-ului si a serviciilor conexe gazduirii. Prin neplata serviciilor beneficiarul renunta in mod expres la alte drepturi si/sau la protectie legala. Stergerea contului implica pierderea datelor stocate pe serverul de gazduire in cadrul contului de gazduire respective.

 

Trecerea la un abonament superior sau inferior se poate face in orice moment, conform posibilitatilor tehnice a furnizorului si conform regulilor stabilite prin aceste termeni si conditii stipulate.

 

EXPERTONLINE poate schimba oricand tarifele pentru serviciul de gazduire (hosting) si/sau orice taxa suplimentara. Modificarea preturilor poate fi efectuata fara nicio notificare prealabila. Dovada pretului serviciilor oferite este factura proforma/factura fiscala emisa de catre EXPERTONLINE.

 

Durata contractului

 

Perioada contractuala incepe de la data platii facturii proforme privind pretul serviciilor, si ramane valabila pentru toata perioada achitata. Perioada contractuala se prelungeste cu fiecare proforma achitata. In cazul in care beneficiarul doreste sa renunte la serviciile de gazduire (hosting) aceste trebuie sa notifice aceasta intentie in scris catre EXPERTONLINE. Orice solicitare de incetare sau suspendare a serviciilor venita din partea beneficiarului este valabila daca este facut in scris cu semnatura reprezentantului legal/titularului.

 

EXPERTONLINE poate inceta furnizarea serviciului contractat de catre beneficiar, in mod unilateral, cu efect imediat, fara nicio notificare prealabila, daca:

Beneficiarul nu a respectat prevederile stipulate prin prezenta;

Beneficiarul a furnizat informatii false;

Beneficiarul nu a efectuat plata serviciilor conform facturii proforme emise;

Beneficiarul nu a raspuns la notificarile trimise pe adrese de corespondenta furnizata de catre acesta;

Beneficiarul este angajat in activitati ilegale, frauduloase sau interzise prin prevederile legale in vigoare;

Beneficiarul, un reprezentant/angajat al acestuia este implicat in nume personal sau ca reprezentant legal in activitati care ar putea prejudicial drepturile si reputatia EXPERTONLINE.

 

Prezentul contract mai poate inceta daca oricare parte nu respecta aceste termeni si conditii si nu depune toate diligentele necesare pentru a remedia situatia aparuta in timp de 30 de zile de la primirea preavizului de la cealalta parte, exceptand situatiilor de incetare de drept cu efect imediat stipulate mai sus, sau daca una dintre parti este radiata ca urmare a dizolvarii/falimentului sau isi inceteaza existenta.

In cazul in care EXPERTONLINE suspenda furnizarea serviciului pe motiv de neplata, pentru reactivare beneficiarul este obligat la plata tuturor facturilor scadente si restante.

 

Dreptul de proprietate privind informatiile din cadrul serviciului de gazduire

Accesul la contul de gazduire se face prin intermediul unui nume de utilizator si o parola transmise de catre EXPERTONLINE in momentul activarii contului de gazduire. Beneficiarul isi exprima acordul expres privind pastrarea confidentialitatii privind informatiile de acces oferite de catre EXPERTONLINE, si raspunde pentru acesta.

 

Beneficiarul este responsabil de mentinerea securitatii informatiilor privind contul de gazduire si este responsabil in intregime de toate activitatile ce se desfasoara in legatura cu contul acestuia, inclusiv actiunile efectuate in legatura cu numele domeniului, actiunile efectuate de utilizatorii adreselor de corespondenta electronica (e-mail) sau de actiunile angajatilor sau partenerilor angajati in realizarea/intretinerea si/sau promovarea site-ului.

 

Beneficiarul isi exprima acordul cu privier la obligatia de a notifica EXPERTONLINE de orice acces neautorizat sau alte probleme de securitate.

 

EXPERTONLINE nu isi asuma responsabilitatea pentru nicio pierdere, paguba/prejudiu material sau de orice alta natura suferita de catre beneficiar sau de catre terti, ca urmare a unor fapte sau actiuni in legatura cu serviciul de gazduire sau privind informatiile continute de contul beneficiarului. EXPERTONLINE nu poate fi tras la raspundere pentru nicio actiune sau omisiune a beneficiarului sau a utilizatorilor contului de gazduire, si, totodata, EXPERTONLINE nu poate fi tras la raspundere pentru continutul informatiilor gazduite in baza prezentului contract. EXPERTONLINE nu este raspunzator pentru faptele tertilor de natura violării securității contului beneficiarului. Utilizatorii care incalca securitatea sistemelor si retelelor pot fi trasi la raspundere penala si civila.

 

Scopul serviciilor de gazduire (hosting)

Serviciile de gazduire (hosting) oferite de catre EXPERTONLINE pot fi utilizate numai in scopuri legale. Faptele care contravin reglementarilor legale in vigoare sunt strict interzise si sunt sanctionate in consecinta conform prevederilor legislative in vigoare. Printre acestea se pot enumera in mod enuntiativ si exemplificativ, fara ca aceasta enumerare sa aiba caracter limitativ sau exhuastiv: materiale copiate fara permisiunea proprietarilor de drept, materiale care au un continut obscen, materiale confidentiale protejate prin secretul corespondentei sau confidentialitatea contractuala, software piratat, proxy si platform proxy, pornografie, pornografie privind minorii, traficul cu substante ilegale etc.

Beneficiarul este de acord sa nu ceara despagubiri si sa nu traga la raspundere EXPERTONLINE pentru nicio pretentie rezultata din utilizarea serviciului, care prejudiciaza beneficiarul sau o terta parte.

 

In acest moment nu permitem:

Rularea de software pentru IRC gen eggdrop sau BitchX.

Chat Room-uri proprii fiecarui client.

Programe care ruleaza in continuu in background.

Aditional, beneficiarul nu are dreptul sa posteze, sa trimita, sa retransmita sau sa stocheze materiale cu ajutorul contului de gazduire pe care EXPERTONLINE considera ca:

Violeaza o lege sau regulament local sau strain.

Este amenintator, obscen, indecent, defaimator sau poate afecata un individ, grup sau entitate.

Violeaza dreptul oricarei persoane, inclusiv drepturile protejate de copyright, secretul comercial, inventii sau alte drepturi de proprietate intelectuala, precum si instalarea sau distribuirea de software „pirat” la alte produse care nu au licenta potrivita pentru utilizare, aceste exemple nu sunt limitative si se refera inclusiv la linkuri care duc la asemenea servere.

Beneficiarul este de acord sa NU:

Uploadeze, posteze, transmita sau sa faca disponibil prin alt mod un continut care este ilegal, daunator, amenintator, abuziv, hartuitor, defaimator, vulgar, obscen, calomnios, care incalca intimitatea altora, cu caracter pentru adulti, rasial, etnic sau in alt mod condamnabil.

Prejudicieze minorii in orice fel.

Foloseasca identitatea altei persoane fizice sau juridice.

Falsifice sau sa manipuleze in alt mod elementele de identificare pentru mascarea originii continutului transmis.

Uploadeze, publice sau transmita un continut pe care nu are dreptul sub incidenta legii sau a unor obligatii contractuale (de exemplu, informatii interne, drept de proprietate, confidentialitate invatate si discutate ca parte a unui contract de munca sau sub angajament de confidentialitate).

Uploadeze, publice sau transmita in alt mod un continut care incalca patentele (brevetele), marcile inregistrate, secretele de marca, drepturile de autor, drepturile la intimitate sau publicitate, sau alte drepturi de proprietate ale oricarei parti.

Uploadeze, posteze sau transmita emailuri nesolicitate, denumite „spam”. Aceasta include marketingul neloial, publicitatea sau alte activitati legate de „spam”, cum ar fi:

Trimiterea de email-uri in masa catre recipienti care nu au solicitat email sau sa trimiteti cu adresa de raspuns falsa

Promovarea unui site prin linkuri, titluri, descrieri neadecvate, sau

Promovarea site-ului prin postarea repetata de texte identice in forumurile publice.

Uploadeze, publice sau transmita in alt mod materiale care contin virusi sau alte coduri, fisiere sau programe realizate pentru a intrerupe, distruge sau limita functionarea oricarei componente software sau hardware.

Incalce intentionat sau nu orice lege locala, statala, nationala, sau internationala in vigoare sau politicile ICANN.

Furnizeze suport material sau resurse (sau sa ascunda sau sa deghizeze natura, locatia, sursa sau proprietatea suportului material sau a resurselor) oricarei organizatii.

Urmareasca sau hartuiasca in alt mod pe cineva.

Intervina sau sa intrerupa serviciul sau serverele sau retelele conectate la Serviciu, sau sa nu respecte orice cerinte, proceduri, politici sau regulamente a retelelor conectate la reteaua EXPERTONLINE.

Colecteze, transmita sau sa stocheze date personale sau financiare despre orice individ sau entitate.

Promoveze sau sa furnizeze informatii de pregatire despre activitati ilegale, sa promoveze violenta fizica si jignirile impotriva unui individ sau grup, sau sa promoveze orice act de cruzime fata de animale. Aceasta include dar nu numai, furnizarea de instructiuni privitoare la realizarea bombelor, grenadelor si altor arme, si crearea de site-uri „Crush”.

Beneficiarul este de acord sa nu implice EXPERTONLINE, in orice cereri sau plangeri rezultand din Serviciu care cauzeaza pagube acestuia sau unei terte persoane. EXPERTONLINE isi rezerva dreptul sa il investigheze pe beneficiar, persoana sa, prepusii si angajatii acestuia, Site-ul detinut de catre acesta si materialele continute de site in orice moment. Aceste investigatii vor fi facute doar in beneficiul EXPERTONLINE si nu in favoarea beneficiarului sau unei terte parti. Daca investigatia releva orice informatie, actiune sau omisiune care in opinia EXPERTONLINE constituie o violare a legilor sau a regulamentelor nationale sau internationale sau a politicilor EXPERTONLINE, acesta va putea inchide imediat site-ul beneficiarului si sa notifice aceasta actiune prin email. Beneficiarul este de acord sa renunte la dreptul de actiune sau orice revendicare pe care ar putea avea impotriva EXPERTONLINE pentru asemenea actiuni.

 

EXPERTONLINE va aduce la cunostinta ca trimiterea masiva de e-mail-uri determina consumarea masiva a resurselor unui server, aceasta avand un impact negativ asupra calitatii serviciilor receptionate de beneficiari.

SPAM-ul este absolut interzis. Prin SPAM intelegem trimiterea de mesaje email bulk si/sau comerciale nesolicitate folosind serviciile EXPERTONLINE sau ale altui furnizor de servicii cu referire la EXPERTONLINE sau la orice site gazduit de EXPERTONLINE. Identificarea unui cont care face SPAM atrage automat stergerea lui fara posibilitatea de recuperare a datelor.

 

Servicii accesorii – suport, garantii si domenii web

 

EXPERTONLINE isi rezerva dreptul sa stabileasca limite sau sa extinda orice fel de suport oferit pentru serviciul contractat, si orele la care este disponibil. Suportul tehnic oferit de catre EXPERTONLINE este cu titlu oneros si se achita la contractarea serviciilor de gazduire (hosting) prin modalitatile prevazute mai sus. Contravaloarea serviciilor de suport tehnic este in suma de 100 lei/an la care se adauga TVA si se include in factura proforma emisa. Serviciul suport este oferit prin adresa de e-mail suport@expert-online.ro. EXPERTONLINE isi rezerva dreptul de a raspunde solicitarilor privind serviciul suport in maxim 72 de ore incepand cu prima ora lucratoare de la receptionarea solicitarii. Acest timp variaza in functie de numarul de solicitari active in acel moment, respectiv complexitatea acestora.

Beneficiarul este de acord sa ofere garantii pentru EXPERTONLINE si partenerilor sai ca nu va avea pretentii sau cereri, incluzand taxele mandatarilor cerute de a o treia parte datorate aparitiei acesteia in continutul site-ului acestuia, folosirii de catre acesta a serviciului, relatiei acestuia cu serviciul, incalcarii termenilor si conditiilor contractuale de catre acesta sau incalcarii oricaror altor drepturi ale altei parti, incluzand, dar nelimitandu-se la utilizarea de marci inregistrate, nume comerciale, materiale cu drept de autor sau patentate sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

EXPERTONLINE isi rezerva dreptul de a stabili unilateral practici si limitari generale ale folosirii serviciului de gazduire (hosting). EXPERTONLINE isi rezerva dreptul de a modifica sau intrerupe temporar sau permanent serviciul de gazduire (hosting) cu sau fara preaviz, in orice moment. Beneficiarul isi exprima acordul expres privind faptul ca EXPERTONLINE nu este raspunzator fata de acesta sau fata de terte parti pentru orice modificari, suspendari sau intreruperi ale serviciului de gazduire (hosting).

EXPERTONLINE ofera serviciul de inregistrare domenii web in numele beneficiarului. Acest serviciu se factureaza separat, conform termenilor si conditiilor contractuale prevazute prin prezenta. Domeniile web se inregistreaza doar dupa confirmarea platii facturii proforme emise. Daca intre data depunerii comenzii si data confirmarii platii numele de domeniu care se doreste a fi achizitionat este inregistrat de catre o terta persoana, beneficiarul are posibilitatea de a solicita returnarea sumei achitate sau pastrarea ei pentru plati ulterioare. Drepturile asupra domeniilor sunt reglementate de dispozitiile legale in vigoare.

Dreptul de transfer

Transferul datelor de la un alt furnizor la EXPERTONLINE este gratuit. Asiguram migrarea gratuita a datelor in conditiile in care la vechiul furnizor exista interfata cPanel/WHM cu aplicatia backup nativa cPanel activa (Backup Automat). In conditiile in care la vechiul furnizor clientul beneficiaza de interfata cPanel/WHM dar nu are aplicatia backup nativ cPanel activa sau nu beneficiaza de interfata cPanel/WHM (Backup Manual) poate fi supus unor taxe de transfer.

Atat timp cat contractele deschise la EXPERTONLINE sunt pastrate active vom face toate eforturile ca cele doua tipuri de transfer LiveMove sa fie gratuite.

In masura in care clientul, solicita returnarea sumei achitate pentru abonament conform garantiei de 30 de zile, acestea se vor returna dupa cum urmeaza:

– Pentru LiveMove cu backup activ cPanel (Backup automat), suma se returneaza integral fara costuri suplimentare.

– Pentru LiveMove fara backup activ cPanel sau fara interfata cPanel (Backup Manual), suma se returneaza integral dupa achitarea unei taxe de transfer de 150 euro/site + TVA.

Prin intermediul LiveMove cu backup cPanel (Backup Automat) asiguram transferul integral al datelor de la vechiul furnizor, inclusiv email-uri, setari etc.

Prin intermediul LiveMove fara backup cPanel (Backup Manual) asiguram transferul fisierelor si bazelor de date. Clientul va trebui sa refaca setarile pentru FPT/Conturi de email.

EXPERTONLINE va depune toate diligentele necesare pentru a transfera si continutul adreselor de email daca la vechiul furnizor exista interfata cPanel/WHM.

Pentru domeniile gazduite pe servere ce nu beneficiaza cPanel/WHM nu putem face transferul continutului adreselor de email.

Transferul datelor se va face intr-un interval de 24 pana la maxim 72 de ore din momentul solicitarii. Acest timp variaza in functie de numarul de solicitari active in acel moment, respectiv complexitatea transferului.

Sunteti de acord sa ne oferiti datele de acces de la vechiul furnizor, astfel incat noi sa putem crea o copie backup, sa transferam site-ul si sa facem modificarile necesare astfel incat site-ul dumneavoastra sa functioneze de pe serverele noastre.

Volumul datelor transferate trebuie sa fie mai mic decat resursele alocate abonamentului contractat la EXPERTONLINE. Transferul numelor de domenii de la un alt registrar si instalarea unui certificat SSL nu este inclus in serviciul de LiveMove.

EXPERTONLINE isi rezerva dreptul de a refuza transferul site-ului sau site-urilor dumneavoastra, daca acesta/acestea necesita configurari ce nu sunt compatibile cu serverele noastre.

In caz de mutare a serviciului de gazduire (hosting) de la EXPERTONLINE la un alt furnizor, EXPERTONLINE isi rezerva dreptul de a sterge fara vreo notificare prealabila contul si datele stocate pe serverul de gazduire, iar termenii si conditiile contracuale inceteaza de drept.

Responsabilitati

Beneficiarul intelege si este de acord cu faptul ca utilizarea serviciului de gazduire (hosting) se face pe riscul acestuia. EXPERTONLINE nu isi asuma responsabilitati si nu acorda garantii de niciun fel. Orice material utilizat sau obtinut prin folosirea serviciului se realizeaza pe riscul beneficiarului.

EXPERTONLINE nu garanteaza ca:

– serviciul oferit se potriveste exact cerintelor beneficiarului;

– serviciul va functiona neintrerupt, in siguranta si fara erori;

– rezultatele obtinute prin folosirea serviciului vor fi fara erori si de incredere;

– orice eroare a software-ului va fi corectata.

Niciun suport tehnic sau nicio informatie obtinuta verbal nu naste orice alte garantii neprecizate in termenii si conditiile stipulate prin prezenta.

EXPERTONLINE nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea termenelor limita, pentru stergerea, nefurnizarea sau stocarea eronata a oricarei forme de comunicare sau oricaror setari personalizate utilizate de catre beneficiar.

EXPERTONLINE va depune toate diligentele pentru a intretine serviciul, totusi, EXPERTONLINE nu raspunde pentru prejudicii, distrugere, pierderi de date sau pentru alte pagube datorate intarzierilor, transmiterii gresite sau netransmiterea informatiilor, datelor, restrictiilor, intreruperea accesului, BUG-urilor sau altor erori, folosirii neautorizate datorate impartirii accesului la serviciu etc.

Beneficiarul este responsabil de intretinerea si salvarea in siguranta a datelor detinute si de informatiile stochate prin serviciul de gazduire (hosting). EXPERTONLINE nu isi asuma raspunderea pentru pierderea totala sau partiala a datelor stocate. EXPERTONLINE recomanda crearea de copii de siguranta pentru recuperarea datelor.

Legislatia aplicabila si forta majora

Legislatia aplicabila la termenii si conditiile contractuale este legea romana in vigoare.

Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora conform prevederilor legale in vigoare din dreptul comun. In cazul in care situatia de forta majora va depasi termenul de 60 de zile consecutive, beneficiarul are dreptul de a renunta unilateral la serviciul de gazduire (hosting).

Litigiile dintre parti vor fi solutionate pe cale amiabila si in ultim caz de catre instantele judecatoresti competente material si teritorial.

Partile isi exprima acordul ca in cazul in care una dintre clauzele termenilor si conditiilor contractuale contravin reglementarilor legale in vigoare, termenii si conditiile sa se interpreteze conform intentiei partilor la momentul contractarii iar restul clauzelor sa ramana valabile.

Dispozitii finale

Aceste termeni si conditii reprezinta legea partilor si au valoarea unui contract incheiat intre partile contractante.

EXPERTONLINE se obliga sa respecte prevederile legislatiei in vigoare privind protectia consumatorului, Ordonanta nr. 21/1992 si celelalte reglementari ANPC.

EXPERTONLINE garanteaza beneficiarul privind protectia prelucrarii datelor cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001. EXPERTONLINE nu este responsabil de protectia privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre beneficiarii serviciului de gazduire (hosting), prin continutul site-ului sau magazinului online gazduit. Nerespectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 de catre beneficiar este de responsabilitatea acestuia in mod integral.

Quick Contact Icon
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.